Čistič EGR ventilov diesel

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4114 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

EGR Sprayový čistič EGR ventilov bol vyvinutý špeciálne pre čistenie „skupiny EGR“ A „, pričom čistí aj potrubie a sacie ventily. Vhodný pre všetky vznetové motory s akýmkoľvek napájacím systémom. EGR ventil obnovuje ideálne prúdenie smerom k priestoru spaľovania a normalizuje výkon a spotreba. Znižuje dymivosť .

POUŽITIE : je potrebné nájsť najdostupnejšie miesto k EGR ventilu a pri spustenom motore pomaly a v menších dávkach striekať na ventil, až do vyčerpania nádobky.  Alternatívne je možné striekať priamo do telesa vzduchového filtra  . Po ukončení čistenia je potrebné vymeniť vzduchový filter. Udržujte motor na voľnobeh po dobu niekoľkých minút , potom pravidelne zrýchľujte na počet otáčok na asi 2/3000 počas 5-10 minút.

UPOZORNENIE  : vzhľadom k momentálnej obohatenej zmesi  – pomer vzduch / palivo, môže v priebehu čistenia spôsobiť nežiaduce zvýšenie sily a hluku  motora.  Vtedy pozastavte čistenie a počkajte na návrat do optimálnych podmienok.

SKLADOVANIE  – skladovať pri izbovej teplote, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Udržujte mimo dosahu detí. Možno skladovať neotvorené  najmenej 3 roky.

UPOZORNENIE ! Mimoriadne horľavý .  Dráždivý. Nebezpečný pre životné prostredie .  Dráždi dýchacie orgány. Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky

vo vodnom prostredí.  Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo štítok. Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyššia ako 50 ° C. Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Chráňte pred zdrojmi zapálenia – Zákaz fajčenia. Nevdychujte aerosóly.

Objem:   200 ml