Inteligentná nabíjačka s mikroprocesorom 6/12V 4,2A

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Popis

NABÍJAČKA AUTOBATÉRIÍ AMPEROMATIC 4,2A, 4-120Ah, 6-12V DIGIT

Pre batérie olovnaté, gélové a AGM  s kapacitou v rozmedzí 4-120 Ah.

 

Charakteristika produktu:

 

6 V      –        0,8 A           4 > 120 Ah

12 V      –      0,8 A           4 > 120 Ah

12 V    –        4,2 A           4 > 120 Ah

 

Pred použitím si prečítajte tieto inštrukcie , aby sa minimalizovalo riziko úrazu  elektrickým prúdom a požiarom.

 

PRÍPRAVA batérie:

 

  1. A) batérie s uzávermi (článkové, údržbové) :

– Oddeľte batériu z auta, aby sa predišlo možnému poškodeniu prechádzajúcim prúdom.

(Aby sa zabránilo poškodeniu karosérie  eventuálny presahom kvapaliny z batérie, je vhodné, aby sa

batéria z automobilu vybrala von. )

– Odstráňte uzávery z článkov batérie , dajte ich naspäť až po nabití , aby sa plyny, ktoré  môžu vzniknúť  počas procesu nabíjania mohli rozptýliť. (Počas nabíjania sa časť kyselinovej náplne vyleje, čomu sa nedá zabrániť.)

-skontrolujte, či je úroveň kvapaliny v každej bunke batérie nad odporúčanú mierku. Ak tomu tak nie je, potom  je potrebné takýto článok doplniť destilovanou alebo ionizovanou vodou, v žiadnom prípade nie tečúcou vodou z vodovodu !

 

  1. B) Batérie bez uzáverov (bezúdržbové):

Pri nabíjaní batérie bez uzáverov, postupujte podľa pokynov výrobcu batérie.

 

PRIPOJENIE :

  1. Pripojte kladný pól nabíjačky batérií (červený kábel) s kladným pripojovacím koncom batérie.

(Označenie „P“ alebo „+“)

  1. Pripevnite záporný pól nabíjačky batérií (čierny kábel) na záporný pól batérie

(Označenie „N“ alebo „-„)

Dôležité: Dobrý kontakt musí byť medzi krokosvorkami a spojovacími pólmi.

 

NABÍJANIE

Zasuňte zástrčku do domácej zásuvky (230 V). Vaša nabíjačka rozlíši automaticky asi za 7 sekúnd

či sa pripájate na 6V alebo 12V batériu.  Akonáhle nabíjačka identifikuje druh batérie môžete si zvoliť jeden z nasledujúcich módov nabíjania :

 

 

SPOJENIE S opačnou polaritou

Ak sú svorky akumulátora zapojené na nesprávne póly,  bude LED nabíjačky indikovať

prepólovanie.  Aj LED žiarovka aj bzučiak na kladnom konci sa aktivujú. Ak sa toto stane, stačí vytiahnuť zástrčku striedavého prúdu, zapojte správne  káblové svorky na ich príslušné terminály a znovu zasuňte zástrčku do elektrickej siete.

Nabíjačka batérií je teraz v režime standby a prevádzkovom režime a „12V,“ GEL „a“ ON „LED svieti. Je to štandardný režim nabíjania a akonáhle stlačíte tlačidlo štart, nabíjačka prepne okamžite do

nabíjania článkových gelových batérií –  režim nabíjania 12V GEL.

 

– niekoľko sekúnd po zapnutí prevádzkového režimu nabíjania, ak svieti indikátor LED „porucha batérie“ , inteligentná nabíjačka zistila jeden z nasledujúcich problémov :

CHYBA BATÉRIE (BATERY ERROR)

 

  1. a) nízke napätie batérie – <3 V (batérie 6 V); <8 V (Bateria 12V)
  2. b) Vysoké napätie batérie -> 15 V (batérie 12 V) /> 7,5 V (batérie 6 V)
  3. c) Skrat alebo skrat v článkoch batérie

Nabíjačka sa prestane nabíjať. V prípadoch a, b a c  môže byť chybná batéria a odporúčame Vám konzultovať s predajcom alebo servisom batérií.

 

KEĎ JE BATÉRIA PLNE NABITÁ

Keď svieti kontrolka „FULL“ , batéria je plne nabitá.

Nabíjačka sa prepne do voľného prevádzkového režimu a nevyžaduje vašu pozornosť, až do nasledujúceho použitia. Ak je sa nabíjačka vypne z alternatívneho napájania striedavý prúdom,  nabíjačka sa vypne.

Nabíjačka sa automaticky prepne do „Stand By“ režimu, ak sa káblové svorky odstránia z batérie, zatiaľ čo zástrčka striedavého prúdu je stále pripojená k napájaniu.

 

INTELIGENTNÉ NABÍJAČKY BATÉRIÍ

Rad nabíjačiek, ktoré sú chránené proti poškodeniu s vodotesnými ABS krytmi

12-bitovým AD mikroprocesorom so 4-stupňovým nabíjaním charakteristickým pre použitie v osobných automobiloch a motocykloch.

ROHS-CE-  testované.

Inteligentná nabíjačka batérií:

– nabíja 6 alebo 12 V, 4,2 A

– Pre gélové články alebo kyselinovo olovnaté batérie

– Samo-identifikácia, štvorstupňová charakteristika, plná kapacita, absorpcia, voľná prevádzka

– Vodotesné puzdro, Krytie Rating IP 65

– Rozmery: 18x6x4,3 cm

Vlastnosti:

– Komplexná ochrana proti iskrám

– Ochrana proti skratu

– Kompenzácia napätia

– Teplotná kompenzácia (6 nastavení teploty)

– Ochrana proti prehriatiu

– Ochrana proti prepólovaniu

indikátory:

– Opačná polarita – opačné pripojenie

– Batéria <3V – porucha batérie

– Pripojenie k elektrickej sieti – ak je nabíjačka pripojená k zdroju striedavého prúdu

– Nabíjanie – ak je batéria pod nabíjaním

– Batéria nabitá – ak je batéria plne nabitá, alebo vo voľnom prevádzkovom režime

 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Plyny

Keď je klasická olovená batérie nabíjaná, môžete si všimnúť bublanie v kyseline spôsobené

uvoľňovaním plynu. Plyn je horľavý, nepoužívajte žiadny otvorený plameň a priestor by mal

byť dobre vetraný. Vzhľadom k riziku výbušných plynov je potrebné batériu len pripojiť a odpojiť, keď je hlavné napájanie nabíjačky odpojené.

Typy batérií

Táto nabíjačka je vhodná iba pre špecifické batérie a nemala by byť použitá na nabíjanie NiCd alebo iných typov batérie.

Poznámka

Keď sa nabíjačka nepoužíva, musí byť na suchom mieste, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti.

Nebezpečenstvá

Vyhnite sa styku elektrolytu  kožou alebo oblečením. Môže spôsobiť popáleniny. Ak takáto situácia nastane, musí sa miesto okamžite opláchnuť  vodou.

Nikdy nenabíjajte zamrznutý akumulátor. Nikdy nedávajte batériu na nabíjačku alebo naopak.

Nedotýkajte sa svoriek akumulátora spolu, keď je nabíjačka v prevádzke. Nikdy nepoužívajte nabíjačku, ak spadla, alebo je inak poškodená. Uistite sa, že umiestnenie napájacieho kábla nabíjačky, je také, aby sa zabránilo na jej šliapnutie , zakopnuite , alebo poškodené.

Nikdy nevyťahujte zástrčku za kábel pri odpájaní nabíjačky.