Mazivo na motocyklové reťaze PTFE

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A1D297550 Kategórie: Značka:

Popis

Špeciálne zloženie prostriedku s obsahom teflónu zabezpečuje perfektné, postupné a dlhodobé mazanie prevodových reťazí. Maže do hĺbky a odoláva poveternostným vplyvom. Zároveň nemá vplyv na o krúžky. Vynikajúca priľnavosť. Vhodný pre cestné ako aj off – road motocykle.

Upozornenie : Mimoriadne horľavý Dráždivý. Dráždi pokožku. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Nevdychujte aerosóly. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Zneškodnite tento materiál a jeho obal na zbernom mieste pre nebezpečný odpad. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Nádoba je pod tlakom: chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 ° C. Neprepichujte ani nespaľujte, ani po použití.
Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.