Nabíjačka akumulára 6Ah 12V

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: 1878 Kategórie: , , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

 

12 V    –       6 A         5 > 150 Ah

 

NABÍJAČKA AKUMULÁTORA   12 V,   6 Ah

 

Prehlásenie o kvalite: Výrobca (distribútor ) prehlasuje, že výrobok spĺňa predpísané technické parametre.

  1. Hlavné časti zariadenia:

-teleso nabíjačky, elektrické káble na sieť, ampérmeter let.

-el. káble nabíjačky s prípojnými štipcami   +  –

  1. Elektrické parametre:  sieťové napätie 230 v50 Hz

napätie akumulátora 12V alebo 6/12V DC

nabíjacie napätie   14,8V max.

 

Normálne nabíjanie: pre 17 Ah- 70 Ah akumulátory

Rýchle nabíjanie :    pre 20Ah-  90 Ah akumulátory

 

Dôležité upozornenia:

-pred uvedením nabíjačky do prevádzky si pozorne prečítajte návod

-nenabíjajte vadný akumulátor

-pred zapnutím akumulátora na nabíjačku a po jeho nabití odpojte nabíjačku od el. sieti

– nabíjačku používajte v dobre vetranej miestnosti

– chráňte zariadenie pred vodou a vlhkosťou

– nedávajte ju na vyhrievacie telesá

– pri nadmernom zohriati nabíjačky, dajte nabíjačku prekontrolovať odborníkovi

-doporučujeme pred nabíjaním akumulátor vybrať z vozidla, alebo aspoň odpojiť -pól

Pozor! Chráňte pred ohňom, pri nabíjaní vzniká výbušný plyn. Elektrolyt  je žieravina. Pri náhodnom kvapnutí na kožu alebo odev, ihneď to miesto umyte mydlom a vodou. Pri zasiahnutí očí, okamžite ich vypláchnite prúdom vody a vyhľadajte lekára.

 

Životnosť akumulátora sa predĺži pri dodržaní nasledovných doporučení.

-mesačne kontrolujte úroveň hladiny elektrolytu akumulátora (doplniť destilovanou vodou)

– akumulátor držte v čistom a suchom prostredí

– svorky príliš nedoťahujte a konzervujte ich vazelínou

– kontrolujte dobíjanie akumulátora

 

Uvedenie nabíjačky do prevádzky:

Akumulátor s olovenými doskami-   pred nabíjaním skontrolujte stav hladiny elektrolytu. Hladina má mierne prekrývať olovené dosky. Pozor, vysoká hladina môže zapríčiniť vytekanie elektrolytu z akumulátora, nakoľko pri nabíjaní mení svoj objem.

Uzatvorený akumulátor-  predošlé inštrukcie sa na tento akumulátor nevzťahujú. Pri takomto akumulátore nabíjacie napätie nesmie prekročiť 14,5V. Pri nabíjaní musíte mať presný voltmeter a dodržať uvedené predpisy pre tento akumulátor.

  1. Červený štipec pripnite na + pol , čierny štipec na – pol akumulátora. Ak sa rozsvieti červené let svetlo, štipce sú nesprávne zapojené. Pri vybití poistky ju  vymeňte
  1. Nastavte nabíjačku na nabíjanie vypínačom, normál dole, rýchlo nabíjanie hore
  1. Nabíjačku zapojte na el. sieť. Rozsvieti sa žltá kontrolka.
  2. Zelená kontrolka signalizuje stav nabitia batérie. Pred nabitím začne kontrolka  blikať. Úplné nabitie signalizuje jasným neprerušovaným svetlom.
  3. Skontrolujte napätie akumulátora digitálnym voltmetrom. Keď dosiahne úroveň 14,5V

akumulátor je nabitý. Pokiaľ nie, dobýjanie opakujte.

  1. Nabíjačku odpojte zo siete a následne odpojte aj štipce z akumulátora.

 

 

Garancia sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie s nabíjačkou alebo nesprávnym el. napätím!