Nabíjačka akumulátora 12 A, 12 V s ampérmetrom

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Popis

Pre kyselinové akumulátory s výkonom 9-160 Ah.

Hlavné časti zariadenia: -teleso nabíjačky, elektrické káble na sieť, voltmeter, el. káble nabíjačky s prípojnými štipcami + –
Elektrické parametre: sieťové napätie 230V 50 Hz, napätie akumulátora 6 – 12V
Nabíjací prúd: 4A pre motorky (6A RMS), 8A pre osobné vozidlá (12A RMS)
Výkon akumulátorov: 9 – 160 Ah

UPOZORNENIE : nebezpečenstvo vzniku výbušných pár – výrobok používajte v dobre vetranej miestnosti. Zabráňte kontaktu so žeravými predmetmi, nemanipulujte s otvoreným ohňom, nefajčite ! Nefunkčný výrobok zlikvidujte prostredníctvom na to určenej spoločnosti – nevyhadzujte do komunálneho odpadu !