Ochrana motora 400ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4215 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Vytvára veľmi odolnú a silnú plastovú ochrannú fóliu. Transparentné, nelúpe sa, nežltne. Odolná proti nárazom, nízkym a vysokým teplotám, atmosférickým vplyvom, soľanke, detergentom, benzínu a alkoholu. Zabraňuje korózii a oxidácii. Zamedzuje elektrickej disperzii. Ideálne pre ochranu motorov, vrátane lodných motorov. Chráni kovy a zliatiny, plast, drevo, betón, kožu a tkaniny. Nepoužívajte na syntetické tkaniny, mäkký plast, polystyrén. Neobsahuje silikón. Nastriekajte rovnomerne na čisté, suché povrchy od cca 30 cm. Naneste 2 alebo 3 vrstvy pre lepšiu ochranu. Môže byť odstránené acetónom. Pred použitím  miesto dobre očistite a odmastite.

UPOZORNENIE:  Dlhodobé pôsobenie môže spôsobiť praskanie pokožky. Výpary môžu spôsobiť  ospalosť a závrat. Dráždi oči a dýchacie orgány. Nevdychujte aerosóly. V prípade kontaktu s očami,  oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Používajte iba v dobre vetraných priestoroch. Po použití zneškodnite obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C . Nádobku neprepichujte a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Vyvarujte sa vdychovaniu spreja a streknutiu priamo do očí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prostredí bez adekvátnej ventilácie vznikajú výbušnéch pary.

Objem:   400 ml