Odstraňovač vodného kameňa a usadenín 500ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A3509 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Nalejte  do chladiča pokiaľ  motor beží. Rozpúšťa usadeniny, ktoré spôsobujú poruchu

vykurovacieho telesa.

  • po ošetrení vypustite chladič, opláchnite a naplňte príslušnou chladiacou tekutinou.

Návod: Vypustite chladič. Zatvorte vypúšťací ventil. Nalejte prípravok do chladiča a naplňte ho vodou. Nechajte motor bežať asi 30 minút. Vypustite chladič a vypláchnite, naplňte ju vodou. Pri otvorenom vypúštacom ventile vyplachujte chladič tokom vody minimálne po dobu 10-15 minút (minimálnu doba je potrebné dodržať).  Dávka je na radiátory s kapacitou 4-12 litrov. Pre vykurovacie telesá, ktoré nie sú vybavené vypúšťacím ventilom, je nutné dodržiavať požiadavky a pokyny  výrobcu telesa.

UPOZORNENIE: Spôsobuje ťažké poleptanie. Riziko vážneho poškodenia očí. V prípade vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s kožou, odhoďťe  všetky kontaminované oblečenia a pokožku okamžite umyte veľkým množstvom vody. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare / tvárový štít. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte toto označenie) Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

Objem:  500 ml