Osviežovač vzduchu DECOR FRESH tropikal

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: 37544 Kategórie: , Značka:

Popis

LAMPA OSVIEŽOVAČ VZDUCHU

 

Technológia voňavý olej je najlepší osviežovač vzduchu, vďaka špeciálnej dýchacej membráne.

Vôňa: tropical

Balenie: 4,5 ml

 

Návod: 1. Zdvihnite kryt a vyberte blanu náplne, 2. Neprepichujte membránu, 3. Kapsulu vložte späť a založte kryt, 4. Zapojte do auta cigaretového zapaľovača 12V , 5. Ak je kapsula poškodená, vymeňte ju za novú, 6. Vyhnite sa kontaktu oleja s plastovým povrchom a oblečením, aby sa zabránilo vyblednutiu alebo poškodeniu povrchu

VAROVANIE:
R38 Dráždi kožu.
R52/53 Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. Nesmie sa používať ako hračka.
S24 Zabráňte styku s pokožkou.
S28 Pri styku s pokožkou okamžite umyte mydlom a vodou. Kontaktujte lekára, ak príznaky pretrvávajú.
S61 Zabráňte uvoľňovaniu do životného prostredia.