Studená galvanizácia 400 ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4226 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

 Zinkový ochranný náter. Zabraňuje tvoreniu hrdze na kovových povrchoch. Zastaví koróziu, keď jej vrstva je ešte slabá. Tiež chráni časti , ktoré sa nachádzau  vonku. Pretrepte pred použitím a nastriekajte tenkú vrstvu,  držte vertikálne. Priamo aplikovať na kov po odstránení mastnoty, oleja a iných nečistôt. Po použití, použite spray na 2-3 sekundy hlavou dolue,  aby sa zabránilo upchatiu. Náter môže byť premaľovaný. Pred použitím miesto dobre očistite a odmastite .

UPOZORNENIE: Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Dlhodobé pôsobenie môže spôsobiť praskanie pokožky. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C. Nevdychujte aerosóly. Nádobku neprepichujte a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Chráňte pred ohňom. Pri užívaní nefajčiť. Vyhnite sa kontaktu s očami a pokožkou. V prípade kontaktu s očami, oči okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Zabránte vzniku elektrostatického náboja. Použitie toľko prípravku koľko je vhodné. Po použití zneškodnite obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Pri požití okamžite vyhľadajte svojho lekára a ukážte tento obal alebo označenie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zvyšky prípravku odstránte acetónom alebo riedidlom.

Objem:   400 ml