Systém proti zadreniu závitov so zlúčeninou medi 400 ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4250 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Lubricant, obsahuje medené častice. Chráni závity  proti korózii, zadreniu a opotrebovaniu. Pre skrutky, príruby, kĺby, čerpadlá , motorové skrutky, skrutky a kĺby pre čerpadlá s vysokými teplotami, čerpadlá ropy, káble, príruby čerpadiel, príruby zo železa, liatiny, ocele, hliníka, medi, mosadze. Odolné voči umývaniu a morskej vode. Inertný voči plynom (propán, bután, Freon, dusík). Odolný voči veľmi vysokým teplotám (až do približne 1100 ° C). Jednoduché rozoberanie ošetrených dielov, ktoré sa môžu znovu použiť. Zvyšuje tlak a teplotný výkon  tesnení pri nástreku na oboch stranách. Po použití otočte až iba plyn vyjde von.

UPOZORNENIE: Vysoko toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Dlhodobé pôsobenie môže spôsobiť praskanie pokožky.   Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Prípravok má dráždivé účinky na kožu. Po použití zneškodnite obal v zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady. Neuvoľňuje bezdôvodne do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny alebo bezpečnostné listy.  Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C . Nádobku neprepichujte a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Vyhnite sa priamemu vdychovaniu a streknutiu do očí.  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčite. Pri požití okamžite vyhľadajte svojho lekára a ukážte tento obal alebo označenie. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prostredí bez adekvátnej ventilácie vznikajú výbušnéch pary.

Objem:   400 ml