Vysokovýkonné teflónové mazivo 400ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4163 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Vysoko výkonný olej s hliníkovou komplexnou základňou a prídavkom PTFE (teflónu). Špeciálny prípravok používaný pre mazanie O-krúžkov, plochých tesnení, ložísk, prevodovieky a pre mazanie všetkých mechanizmov, ktoré vyžadujú vysokú mazivosť.

Vysoká adhéznosť, nekvapká. Odolný voči sladkej i morskej vode a teplotám od -40 ° C do +170 ° C s  bodom kvapkania od > 250 ° C. Transparentné, nezanecháva škvrny, nepriťahuje prach. Vynikajúce protioderové vlastnosti. Nízky koeficient trenia. Vynikajúca zaťaženie a odolnosť proti korózii. Dobre Pretrepte pred použitím .

UPOZORNENIE: Extrémne horľavý ! Dráždivý ! Prípravok má dráždivé účinky na kožu. Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Nádoba pod tlakom. Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C. Nádobku neprepichujte a nespaľujte, ani po použití. Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety. Vyhnite sa priamemu vdychovaniu a streknutiu do očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčiť. Pri požití okamžite vyhľadajte svojho lekára a ukážte tento obal alebo označenie. V prostredí bez adekvátnej ventilácie vznikajú výbušnéch pary. Tento materiál a jeho obal musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad..

Objem:   400 ml