Zinkovo hliníkový Sprej 400ml

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A4227 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Prípravok na báze zinku s hliníkom, ktorý zabraňuje tvorbe hrdze na železných materiáloch a vytvára ochrannú bariéru proti hrdzi a korózii. Na úpravu a ošetrenie zvarov na pozinkovaných dieloch.  Vytvára pevný, elastický film, nepraská.

POUŽITIE – Vhodný pre ochranu kovových konštrukcií , nádrží , potrubí , odkvapov, plotov a rôznych pracovných nástrojov. Ideálny pre ochranu opravovaných a zváraných častí  Jednozložkový prípravok na okamžité použitie , môže byť použitý ako konečný náter alebo ako ochranná vrstva.

Návod – vyčistite a dôkladne vysušte diely , ktoré majú byť ošetrené , a odstrániť stopy hrdze . Pretrepte nádobu kým nezačujete vo vnútri guľôčky. Striekajte v niekoľkých vrstvách cca 20cm od povrchu.

Skladovanie – skladovať pri izbovej teplote. Trvanlivosť  tohto výrobku v uzavretom obale je

najmenej 3 roky .

UPOZORNENIE :  Mimoriadne horľavý . Nebezpečný pre životné prostredie.  Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.   Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.  Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.  Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia . Uchovávajte mimo dosahu detí . Nevypúšťajte do kanalizácie , zneškodnenie tohto materiálu a jeho obalu musí byť prostredníctvom zberného miesta pre zvláštne alebo nebezpečné odpady . V prípade požiaru nikdy nepoužívať vodu! Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste . Zvláštne ustanovenia :Nádoba je pod tlakom . Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotámnad 50 ° C. Neprepichujte ani nespaľujte , ani po použití . Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety . Riziko inhalácie Nevdychujte aerosóly. V prípade kontaktu s pokožkou:  Dôkladne umyte mydlom a vodou. V prípade kontaktu s očami: V prípade zasiahnutia očí, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. V prípade požitia:  Nevyvolávajte zvracanie. Hľadať LEKÁRSKU pomoc  IHNEĎ. V prípade vdýchnutia: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v pokoji a teple.

Objem:  400 ml