Živicová ochrana karosérie biela pretieratelná 1kg

Dodanie tovaru: Produkt skladom max. 2 pracovné dni
Záruka: 24 mesiacov

Máte záujem o tento produkt? Zakúpte si ho na našom eshope

https://www.mojeautodoplnky.sk

Katalógové číslo: A1031 Kategórie: , Značka:

Popis

Charakteristika produktu:

Na báze gumy, vytvára ochranu a zároveň zvukovú izoláciu.

  • vytvorí homogénny film, spojený s podkladom, textúra, ktorá chráni a odhlučňuje.
  • odolné voči vode, piesku, vibrácie, teplotné zmeny.
  • Aplikujte 30/40 cm na čistý povrch bez korózie, najlepšie pištoľou 3-5 Atm.
  • Skladovanie pri izbovej teplote: trvanlivosť minimálne 2 roky.

Upozornenie: Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia. Pri používaní nefajčite. Nevdychujte pary / aerosóly. Nevylievajte do kanalizácie. Pri požití okamžite vyhľadajte svojho lekára a ukážte tento obal alebo označenie. Neuvoľňuje do životného prostredia. Viď špeciálne pokyny / bezpečnostné  informácie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranný odev.

Obsahuje: xylén. Smernica 2004/42/ES. náteru výrobkov, cat. e) 2  špeciálne úpravy. Limitná hodnota EÚ pre tento výrobok 840 g / l Tento produkt obsahuje nanajvýš 479 g / l prchavých organických zlúčenín

Objem:   1000 g