DUALEX, s.r.o.

P. J. Šafárika 4681/7
Rimavská Sobota - Sobôtka 979 01
Obchodný register

prevádzka:
Tomašovská 2361
97901 Rimavská Sobota

IČO: 36638684
DIČ:  SK 2022017635

E-mail: dualexvt@rsnet.sk
Mobil: 0905 597 675

Máte otázku? Napíšte nám